Κεραλοιφή Ψωρίασης - Εκζέματος 40ml

Είστε εδώ

Κεραλοιφή Ψωρίασης - Εκζέματος 40ml

Καταστέλλει τα συμπτώματα του κνησμού και της ξηρότητας. Προκαλεί ανακούφιση στο σημείο που πάσχει.

 

Οι κεραλοιφές είναι συμπυκνωμένα προΪόντα, βάζουμε ελάχιστη ποσότητα και δεν εκθέτουμε το δέρμα μας μετά τη χρήση στον ήλιο.

 

Suppresses the symptoms of itching and dryness. Causes relief to where suffering.

 

The wax creams is of concentrated product, we put a minimum amount and not expose our skin after using the sun.

7,00 €

Καταστέλλει τα συμπτώματα του κνησμού και της ξηρότητας. Προκαλεί ανακούφιση στο σημείο που πάσχει.

 

Οι κεραλοιφές είναι συμπυκνωμένα προΪόντα, βάζουμε ελάχιστη ποσότητα και δεν εκθέτουμε το δέρμα μας μετά τη χρήση στον ήλιο.

 

Suppresses the symptoms of itching and dryness. Causes relief to where suffering.

 

The wax creams is of concentrated product, we put a minimum amount and not expose our skin after using the sun.