Κεραλοιφή Σπαθοαλοιφή 40ml

Είστε εδώ

Κεραλοιφή Σπαθοαλοιφή 40ml

Ανακουφίζει από φλεγμονές, εξαιρετική για τις αιμοροΐδες και για την επούλωση βαθέων τραυμάτων, μετεγχειριτικών, και ασθενών που προέρχοντε από χρόνια κατάκλιση. Ακατάλληλη για εγγύους.

 

Οι κεραλοιφές είναι συμπυκνωμένα προΪόντα, βάζουμε ελάχιστη ποσότητα και δεν εκθέτουμε το δέρμα μας μετά τη χρήση στον ήλιο.

 

Relieves inflammations, excellent for hemorrhoids and to heal deep wounds, postoperative, and patients proerchonte years bedtime. Unfit for Near.

 

The wax creams is of concentrated product, we put a minimum amount and not expose our skin after using the sun.

 

 

7,00 €

Ανακουφίζει από φλεγμονές, εξαιρετική για τις αιμοροΐδες και για την επούλωση βαθέων τραυμάτων, μετεγχειριτικών, και ασθενών που προέρχοντε από χρόνια κατάκλιση. Ακατάλληλη για εγγύους.

 

Οι κεραλοιφές είναι συμπυκνωμένα προΪόντα, βάζουμε ελάχιστη ποσότητα και δεν εκθέτουμε το δέρμα μας μετά τη χρήση στον ήλιο.

 

Relieves inflammations, excellent for hemorrhoids and to heal deep wounds, postoperative, and patients proerchonte years bedtime. Unfit for Near.

 

The wax creams is of concentrated product, we put a minimum amount and not expose our skin after using the sun.