Κεραλοιφή Ακμής 40ml

Είστε εδώ

Κεραλοιφή Ακμής 40ml

Κεραλοιφή κατά της ακμής με αντισηπτική δράση. Ρυθμίζει την λιπαρότητα, ελέγχει την έκριση σμίγματος.

 

Οι κεραλοιφές είναι συμπυκνωμένα προΪόντα, βάζουμε ελάχιστη ποσότητα και δεν εκθέτουμε το δέρμα μας μετά τη χρήση στον ήλιο.

 

Keraloifi acne Antiseptic. Regulates sebum controls sebum secretion.

 

The wax creams is of concentrated product, we put a minimum amount and not expose our skin after using the sun.

7,00 €

Κεραλοιφή κατά της ακμής με αντισηπτική δράση. Ρυθμίζει την λιπαρότητα, ελέγχει την έκριση σμίγματος.

 

Οι κεραλοιφές είναι συμπυκνωμένα προΪόντα, βάζουμε ελάχιστη ποσότητα και δεν εκθέτουμε το δέρμα μας μετά τη χρήση στον ήλιο.

 

Keraloifi acne Antiseptic. Regulates sebum controls sebum secretion.

 

The wax creams is of concentrated product, we put a minimum amount and not expose our skin after using the sun.